REDIn pienoismalli näyttää Helsingin uuden ilmeen

Pienoismallien teko vaatii tekijältään luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Erityisen haastavia töitä ovat laajat hybridikohteet. REDI koostuu asuintornitaloista, julkisesta tilasta, liikenneväylistä ja kauppakeskuksesta. Alueen läpi kulkeva Itäväylä ja metrorata tuovatkin tekemiseen oman ulottuvuutensa. ”REDIssä informaation määrä on valtava, mikä lisää työn haastavuutta ja samalla myös kiinnostavuutta”, sanoo pienoismallin rakentaja Jaakko Heliövaara.

Arkkitehtoninen malli esittää rakennettavan kohteen eri elementit oikeassa mittakaavassa. Mallin avulla pystytään havainnekuvia ja piirustuksia paremmin esittämään tulevan kohteen erityispiirteitä ja mittasuhteita. Kalasatamaan nouseva kahdeksan tornin kokonaisuus muuttaa kantakaupungin ilmettä entistä urbaanimpaan suuntaan.

Luovuutta ja kädentaitoja

Jaakko Heliövaara on tehnyt pienoismalleja 35 vuoden ajan. Sibelius-Akatemiassa aloitetut opinnot vaihtuivat jo varhain arkkitehtonisiin pienoismalleihin. Työ pienoismallien parissa alkoi opiskeluaikana Raili ja Reima Pietilän arkkitehtitoimistossa. Pitkän uran salaisuutena on jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja kyky luovaan ongelmanratkaisuun. ”Teen jatkuvasti materiaalikokeita ja kehitän uusia tapoja kiinnittää hauraita osia. Pienoismalleissa käytettävien materiaalien kirjo on laaja. Akryylin, styreenin ja luonnonmateriaalien, kuten jäkälän, kanssa työskennellessä oppii jokaisen kohteen kanssa jotain uutta.

REDI-pienoismallin rakentanut Jaakko Heliövaara työhuoneellaan Oulunkylässä.

Rakennettavat mallit tarjoavat aina uuden kiinnostavan pulman ratkaistavaksi”, toteaa Jaakko Heliövaara. Pienoismallien rakentaminen on edelleen pääsääntöisesti tarkkuutta vaativaa käsityötä. 3D-tulostimista on apua yksinkertaisten elementtien, kuten autojen valmistuksessa. Jyrsin on tärkeä apulainen puuosien kanssa. Jyrsimelle syötettävien koordinaattien avulla saadaan aikaa haluttuja muotoja ja leikkauksia suoraan muistitikulta.

Suuri kohde pienessä koossa

Kohteiden laajuus ja koko vaihtelevat huomattavasti. Osa töistä tehdään arkkitehdin työn avuksi, kun taas REDIn kaltaiset työt tulevat julkiseen tilaan tulevien asukkaiden ja muiden sidosryhmien katseltavaksi. REDIn pienoismalli tarjoaakin hyvän tilaisuuden Majakan, ensimmäisenä valmistuvan tornitalon, asukkaille nähdä oman asuntonsa ikkunat ja sijoittumisen tulevassa kotitalossaan. Jaakko Heliövaara on rakentanut REDI-mallia 5 kuukautta, aamusta iltaan. Työhön käytetty aika kuvastaa hyvin REDI-kokonaisuuden laajuutta ja ainutkertaisuutta. Tornitalojen lasipinnat, puistoalueet, kauppakeskuksen seinään tulevat screenit, metroradan katos ja aluetta halkova Itäväylä ovat kaikki vaatineet lukemattoman määrän luovuutta, yöllisiä hoksaamisia ja tarkkuutta vaativaa käsityötä. REDI- pienoismallia tullaan edelleen muokkaamaan tulevaisuuden tornien piirustusten valmistuessa.

Pienoismalli on esillä REDI Living Labissa.

REDI-pienoismalliin voi tutustua Living Labin avoimet ovet -tilaisuuksissa. Katso tulevat tilaisuudet täältä.