REDIn markkinointipäällikkö haluaa rakentaa parhaan asiakaskokemuksen

REDI on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa uutta. Sen ympäristössä on sekä vahvoja, perinteisiä kaupunginosia että kokonaan uusia ja uudistuvia alueita, jotka rakentavat omaa historiaansa. Nyt on tilaisuus päästä mukaan luomaan sitä, sanoo REDIn markkinointipäällikkönä helmikuun alussa aloittava Heli Vainio.

» Kauppakeskusten tehtävänä on helpottaa ihmisten arkea. Kun se onnistuu, vetovoima kasvaa. Oikeastaan kauppakeskus-nimitys ei enää kunnolla kuvaa näitä uusia palveluiden, elämysten, liikenneyhteyksien ja kauppojen keskittymiä. Maailmalla on nähtävissä, että myynnin mix muuttuu ja palveluiden osuus kasvaa.

» Kaupungistuminen on iso trendi ja pääkaupunkiseudun kauppakeskuksiin riittää aina asiakkaita. Vuorovaikutuksella asiakkaiden kanssa tulee olemaan entistä suurempi merkitys. Helsingissä on nykyaikaisia, ajassa eläviä kaupunkilaisia, jotka haluavat osallistua. Heidät pitää ottaa osaksi kauppakeskusten toimintaa niin, että he osallistuvat tekemiseen, järjestävät kauppakeskuksessa omia juttujaan, ja pystyvät vaikuttamaan siihen, mitä kauppakeskuksessa tapahtuu.

» Asiakaskokemus on kilpailutilanteen kannalta aivan kriittinen asia. Jokainen kauppakeskus pyrkii rakentamaan erilaisuutensa tuotetarjonnalla, mutta harvassa keskuksessa on paljon tuotteita ja liikkeitä, joita muilla ei ole. Uskon, että on realistisempaa lähteä rakentamaan ainutlaatuista asiakaskokemusta kuin ainutlaatuista tuotetarjontaa. Se vaatii paljon työtä, mutta on mahdollista. Me tulemme tavoittelemaan erinomaista asiakaskokemusta yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Minun tehtäväni on saada REDIn koko joukkue ymmärtämään, että heillä kaikilla on rooli asiakaskokemuksen muodostamisessa.

» Olen aina uskonut, että tässä työssä on erittäin tärkeää pitää huolta myös sisäisistä asiakkaista eli työntekijöistä, vuokralaisista ja yhteistyökumppaneista. Haluan luoda hyvät suhteet REDIssä toimiviin yrityksiin. Ainoastaan luottamuksen kautta saadaan aikaan hyvää yhteistyötä. Arvostan ja kunnioitan muiden osaamista, kuuntelen ja tarjoan uusia näkemyksiä, jotta he kokisivat, että saavat jotain uutta. Haluan, että yrittäjät ajattelevat, että ”me ollaan kumppaneita ja Heli auttaa”.

» Rakastan haasteita yli kaiken: en halua mennä valmiiseen pöytään, vaan haluan kattaa itse. Tykkään jännityksestä ja siitä, että saan tehdä iloisia asioita ja auttaa vuokralaisia menestymään. Haluan jalkautua kaupungille ja kysyä, millaisia odotuksia alueen asukkailla on REDIn suhteen, ja pyrkiä ylittämään odotukset.

 

Kuka REDIn markkinointipäällikkö

Elämänasenne Katse eteenpäin ja vauhtia! Pidetään visiosta tiukasti kiinni, mutta kokeillaan uutta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Aiemmin Kampin kauppakeskusjohtaja

Seuraavaksi Erinomaisen asiakaskokemuksen rakentaminen REDIssä

Harrastukset Kesämökkeily ja mökin työleirit, kuntosali, pitkät kuntokävelylenkit, ruoanlaitto, leipominen, ajan viettäminen ystävien kanssa