Suomi English

Asunnonostajan opas

Uudessa kodissa asukkaan ei tarvitse olla huolissaan asuntoon kohdistuvista kalliista remonteista ja ylläpitokustannukset on helppo ennakoida vuosiksi eteenpäin. Tutustu rakennusvaiheessa olevien asuntojen myyntiin ja yleisimpiin käsitteisiin.

RS-järjestelmä

Asuntokauppalakiin sisältyvä niin sanottu RS-järjestelmä turvaa asunnon ostajaa ja tämän maksamaa kauppasummaa tilanteessa, jossa ostaja tekee sitovan kaupan.

Kauppahinta (myyntihinta, maksuerät)

Kauppahinta on summa, jonka ostaja maksaa myyjälle.

Yhtiölaina

Yhtiölaina on laina, jonka taloyhtiö ottaa.

Varainsiirtovero

Asuinhuoneiston kaupasta maksettava varainsiirtovero erääntyy ostajan maksettavaksi kahden kuukauden kuluessa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä. Osakekaupasta suoritettava varainsiirtovero lasketaan huoneiston velattomasta hinnasta. Hinnaston laatimishetkellä veron määrä on 2 %. Mikäli veroa ei suoriteta määräajassa, on suorittamatta jääneelle varainsiirtoverolle maksettava veronlisäystä.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos verottajan asettamat ehdot täyttyvät. Vaikka kyseessä olisi ensiasunnon osto, on osakehuoneiston ostosta aina toimitettava varainsiirtoveroilmoitus verottajalle ja isännöitsijälle.

Kiinteistökaupan varainsiirtovero erääntyy maksettavaksi huoneistokohtaisen tontinosan lunastushetken yhteydessä. Hinnaston laatimishetkellä kiinteistökaupan varainsiirtoveron määrä on 4 %. Vero suoritetaan asunto-osakeyhtiölle, joka tilittää summan verottajalle. Ensiasunnon ostaja ei saa verohyötyä tontin lunastusosuuden osalta maksamastaan varainsiirtoverosta, koska tontin osalta verovelvollinen on asunto-osakeyhtiö.

Valinnaisen vuokratontin lunastushinta

Tonttiosuuden lunastushinta ei sisälly huoneiston velattomaan hintaan. Voit joko maksaa kuukausittaista tontin vuokravastiketta tai lunastaa oman asuntosi tonttiosuuden.

Jos haluat lunastaa oman tonttiosuuden, voit maksaa lunastushinnan asunto-osakeyhtiölle noin kuukautta ennen valmistumista. Asumisaikana voit maksaa oman tonttiosuutesi myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Huoneistokohtainen tonttiosuus on aina lunastettava kokonaisuudessaan. Tonttiosuuden lunastushinta tarkastetaan lunastuksen aikana voimassa olevalla elinkustannusindeksillä. Ostajan pitää maksaa tonttiosuuden lunastushinnasta varainsiirtovero (4 % vuonna 2016) ja muut kaupasta syntyvät kustannukset, joita ovat muun muassa kaupanvahvistajan palkkio, lainhuutomaksu ja kiinnityksen purku. Näiden kulujen erittely löytyy myyntihinnastosta. Lisäksi on mahdollista, että asumisaikana yhtiölle tulee isännöitsijätoimiston hallintokuluja ja notariaattipalkkio. Jos lunastat huoneistokohtaisen tonttiosuuden, vapaudut tontin vuokravastikkeesta.

Oman asunnon materiaalivalinnat ja mahdolliset muutostoiveet

Kaupanteon jälkeen lähetämme sinulle sähköpostitse tunnukset Nettikoti-palveluun. Siellä voit valita oman asuntosi sisustustyylin kolmesta kauppahintaan sisältyvästä vaihtoehdosta. Lisäksi voit pyytää tarjouksia mahdollisista lisä- ja muutostöistä. Tarvittaessa voit sopia tapaamisen asiakaspalveluinsinöörimme kanssa.

Rakentamisvaiheen vakuus ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus

Rakentamisaikainen vakuus on RS-pankin antama pankkitakaus, pankkitalletus tai tarkoitukseen soveltuva vakuutus, joka rakennustöiden loppuunsaattamisen. Rakentamisvaiheen vakuuden on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä lukien ja vakuus on suuruudeltaan vähintään 10 % myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. Taloyhtiö ja osakkaat vapauttavat rakentamisvaiheen vakuuden yleensä samoihin aikoihin hallinnonluovutuskokouksen kanssa.

Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamisen yhteydessä tilalle asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus, joka on määrältään 2 % myytyjen huoneistojen kauppahinnoista. Vakuudet turvaavat suunnitelmien ja sopimuksen mukaisen rakentamisen.

Suorituskyvyttömyysvakuus

Suorituskyvyttömyysvakuus otetaan jo ennen asuntomyynnin alkamista. Suorituskyvyttömyysvakuus on käytännössä vakuutusyhtiöstä hankittava vakuutus, joka korvaa perustajaosakkaan suorituskyvyttömyystilanteessa ilmenevät virheet ja puutteet (eräin rajoituksin ja omavastuun vähentämisen jälkeen), joita ei ole huomattu vuositarkastuksen yhteydessä. Vakuus on määrältään 25 % yhtiön taloussuunnitelman mukaisista rakennuskustannuksista ja on voimassa 10 vuotta rakennuksen.

Ennakkotarkastus ja muuttotarkastus

Asunnon ostajana pääset tarkastamaan asuntosi noin kuukautta ennen sen valmistumista. Tarkastustilaisuudessa kirjataan yhdessä työmaahenkilön kanssa huoneiston mahdolliset poikkeamat. Tarvittaessa sinulla on mahdollisuus toiseen tarkastustilaisuuteen ennen muuttoa.

Avainten luovutus ja muuttaminen

Saat tiedon muuttopäivästä kirjeitse viimeistään kuukautta ennen muuton käynnistymistä. Asuntosi avaimet saat, kun koko kauppahinta ja mahdolliset muutostyöt on maksettu. Muuttokirjeessä kerrotaan myös muuttoon liittyvistä käytännön asioista.

Vuositarkastus

Vuositarkastus on tilaisuus, jossa huoneistot ja yhtiön tilat tarkastetaan myyjän ja osakkaiden/yhtiön toimesta, ja jossa keskitetysti kootaan osakkaiden ja yhtiön havaitsemat mahdolliset virheet. Vuositarkastus pidetään aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Hallinnonluovutus

Hallinnonluovutuskokous pidetään noin 3 kuukauden kuluttua rakennuksen ensimmäisestä muuttopäivästä. Uuden hallituksen toimikausi alkaa heti hallinnonluovutuskokouksesta.

Osakkeenostajien kokous

Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kun 25 % asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistojen osakkeista on myyty. Kokouksessa ostajat voivat halutessaan valita edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan, joiden kulut lisätään asunto-osakeyhtiön kuluihin. Kulut jakaantuvat kaikkien osakkaiden kesken, niitä ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa. Rakennustyön tarkkailija valvoo rakentamisen sopimuksenmukaisuutta ja tilintarkastaja valvoo asunto-osakeyhtiön tilejä ja hallintoa.

Erimielisyydet ostajan ja myyjän välillä

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Olemme keränneet alle tornitalossa asumiseen ja arkeen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos et löytänyt niistä vastausta ja jokin asia askarruttaa sinua, ota yhteyttä asuntomyyntiimme. He auttavat mielellään.

Käyttävätkö Majakan asukkaat kauppakeskuksen hissejä?

Majakassa on omat hissit, jotka palvelevat vain yhtiön asukkaita.

Pääsevätkö asuintorneihin muutkin kuin asukkaat?

Majakka ja sen yhteistilat ovat vain yhtiön asukkaiden käytössä. Yhtiön asukkaat voivat tietysti kutsua vieraitaan esimerkiksi kattoterassille.

Millaiset pysäköintimahdollisuudet REDIssä on? Mitä pysäköintipaikka maksaa?

REDIin rakennetaan pysäköintilaitos, josta Majakan asukkaat voivat vuokrata autopaikan. Vuokra on 180 euroa kuukaudessa.

Mihin vieraani voivat jättää autonsa?

Vieraasi voivat pysäköidä REDIn maksulliseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi Kalasataman katujen varsilla on parkkiruutuja asiointiliikennettä varten.

Ovatko kauppakeskuksen asiakkaiden parkkipaikat ja asukkaiden pysäköintipaikat erotettu toisistaan?

Majakan asukkaat voivat vuokrata autopaikan pysäköintilaitoksen operaattorilta. Pysäköintilaitoksessa voi olla autopaikan vuokranneiden autopaikkoja ja/tai kauppakeskuksen asiakkaiden paikkoja. Kauppakeskuksen autopaikat ovat vain kauppakeskuksen asiakkaiden käytössä.

Kuinka pitkä matka on kotioveltani REDIn kauppakeskukseen?

REDIn kauppakeskus on yhden hissimatkan päässä kaikista Majakan asunnoista.

Millainen reitti minun on kuljettava parkkihallista painavien kauppakassien kanssa asuntooni?

Myyntimateriaalin liiteasiakirjoissa on myös REDIn kulkukaaviot. Voit katsoa kulkukaaviosta reitin, jota pitkin kulkisit asunnollesi.

Kalasataman metroasema tulee sijaitsemaan REDIn kauppakeskuksen sisällä. Miten kuljen metrolle, kun kauppakeskus on kiinni?

Metroasemalle on oma kulkureittinsä myös kauppakeskuksen ollessa kiinni.

Miten kuljetan huonekaluja ylimpiin kerroksiin? Mahtuuko hisseihin huonekaluja?

Kalusteet voi siirtää kalusteen koosta ja painosta riippuen hissillä ja/tai porrashuoneessa.

Näkyykö kaikista asunnoista merelle?

Asuntojen näköalat vaihtelevat kerroksen ja ilmansuunnan mukaan. Kaikista asunnoista ei ole merinäköalaa.

Miten ikkunat aukeavat? Voiko kissani tippua ikkunasta?

Suurin osa ikkunoista on kiinteitä. Tuuletusikkunat avautuvat vain rajoitetusti. Voit rajoittaa tuuletusikkunan niin, ettei kissasi tipu.

Miten asuntojen ikkunat pestään?

Majakan ikkunoiden ja julkisivun pesusta vastaa taloyhtiö. Pesutarpeeksi on arvioitu syksyllä 2015 kerran vuodessa.

Onko asunnoissa saunoja tai voiko yleisiin saunatiloihin varata saunavuoroja?

Osassa asuntoista on oma sauna. Yhteissaunat sijaitsevat kerroksissa 5 ja 33. Asukkailla on mahdollisuus varata yhteissaunatiloja käyttöönsä.

Pystynkö itse vaikuttamaan asunnon materiaaleihin?

Majakan asuntoihin on suunniteltu kolme eri sisustustyyliä: Black & White, Continental ja Scandinavian. Toivottavasti löydät mieleisesi materiaalit näistä tyyleistä. Asuntokaupan jälkeen voit pyytää lisä- ja muutostyötarjouksen haluamistasi materiaaleista.

Voit tutustua kahteen Majakan testiasuntoon ja pintamateriaaliratkaisuihin REDI Living Labissa Helsingin Suvilahdessa. Katso lisää: www.redi.fi/living-lab.

Miten esteettömyys on huomioitu asunnoissa?

Asunnot on suunniteltu määräysten mukaisesti esteettömiksi.

Soitan pianoa. Onko asunnoissa hyvä äänieristys?

Majakan asunnot täyttävät rakennusmääräykset runko-ja ilmaääneneristävyyden osalta. Instrumenttien osalta pitää tutkia erikseen huonetilan rakenteet, koska jokaisessa instrumentissa on erilaiset äänitaajuudet. Esimerkiksi bassoäänet johtuvat rakenteessa eri tavalla kuin korkeat äänet.

Miten ekologisuus on huomioitu REDIn asunnoissa?

Kalasataman asunto-osaMkeyhtiöt liitetään jätteidenimujärjestelmään. Jätteiden imujärjestelmä vähentää jäteautojen käyntejä REDissä. Jätteet lajitellaan asukkaiden toimesta. Asunnoissa käytetään vettä säästäviä vesikalusteita ja asuntojen kiinteät valaisimet ovat LED-valaisimia.

Millainen ilmanvaihtojärjestelmä asunnoissa on?

Asuntojen ilmanvaihto on toteutettu lämmöntalteenotolla, lämmityksellä ja viilennyksellä varustetuilla ilmanvaihtokoneilla, jotka sijaitsevat kerroksissa 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19 - 32 ja 34 - 35 kerroksissa. Asuntojen ilmanvaihtoa ohjataan huoneistokohtaisesti paikallisella ajastimella.
Kerroskäytävien lämmöntalteenotolla varustetut tulo-/poistokoneet palvelevat kukin noin kahdeksaa kerrosta ja koneet sijoitetaan kerroksien IV-konehuoneisiin. Porrashuoneet varustetaan tilakohtaisilla lämmöntalteenotolla varustetuilla IV-koneilla. Asuntojen yhteistilat varustetaan omilla ilmanvaihtokojeilla.

Millaiset varastotilat asukkailla on?

Majakan jokaiselle asunnolle on varattu irtainvarastokoppi. Yhteistiloissa on myös pyörä- ja lastenvaunuvarastot.

Onko tornissa asuminen vaarallista ukkosella ja myrskyssä?

Tornit on suunniteltu korkean rakentamisen ohjeiden mukaisesti. Torni on varustettu salasuojausjärjestelmällä. Tornissa on yhtä turvallista kuin tavallisessa kerrostalossa.

Asunnoissa on sprinklerit. Miten ne toimivat? Voinko tupakoida asunnossani?

Rakennuksessa ja asunnoissa on sprinkler-järjestelmä. Asunnoissa on jokaisessa asuinhuoneessa katossa tai kotelossa sprinkler-suuttimet. Jos asunnossa syttyy tulipalo, niin sprinkler-järjestelmä laukeaa ja suuttimista tulee sammutusvesi. Suositeltavaa on, että asuntojen sisätiloissa ei tupakoitaisi.

Miten talossa toimitaan tulipalon sattuessa?

Yhtiölle luovutetaan pelastussuunnitelma luovutusaineistossa, jossa on myös toimintaohjeet asukkaille tulipalon sattuessa. Yhtiöön tulee nimetä pelastusorganisaatio.

Pääperiaate: Jokaisessa asunnossa on kaiutin, josta tulee hälytys. Poistu asunnosta. Asunnon ovi sulkeutuu automaattisesti perässäsi. Kävele hätäpoistumisporrashuoneeseen tai hissiin joka toimii myös palotilanteessa. Poistu rakennuksesta.

Mikä aulapalvelu on?

Aulahenkilö neuvoo yhteistilojen käytössä, opastaa vieraita ja palvelee erilaisissa arjen asioissa.

Mihin posti tulee - aulaan vai omiin koteihin?

Pakettien vastaanottamista ja lähettämistä helpottaa 5. kerroksessa sijaitseva Postin lokerikkopalvelu.

Tuuleeko kattoterassilla?

Kattoterassilla voi tuulla. Terassin reunassa on lasikaide ja terassi on osittain katettu. Nämä rakenteet suojaavat tuulilta jonkin verran.

Kuinka kauas kattoterassilta näkee?

Näkyvyys kattoterassilta on sääolosuhteista riippuva.

Voiko kattoterassilla grillata?

Kattoterassille tulee pesualtaalla varustettu kesäkeittiö, jossa on mahdollista esimerkiksi tehdä salaattia tai viimeistellä mukana tuodun ruoan esillepanoa.

Voinko käyttää kuntoilutilaa vapaasti?

Majakkaan on suunniteltu kuntoilutila. Kuntoilutila on yhtiön asukkaiden käytössä.

Voiko kattopaljuun tulla joku muu samaan aikaan, kun olen siellä?

33. kerroksen klubitiloissa on toisen saunan yhteydessä palju terassilla. Palju on saunavuoron varanneen käytössä.

Asiakashallintarekisteri asunnoista kiinnostuneista

Henkilötietolain (Heti L 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
SRV Rakennus Oy
PL 555, 02601 Espoo
puh. +358 20 145 5200

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Myynti- ja markkinointijohtaja Anna Tapio
PL 555, 02601 Espoo
puh. +358 40 717 1051

3. Rekisterin nimi

Asiakashallintarekisteri asunnoista kiinnostuneista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat tietoa SRV:n rakennettavista asunnoista. Tietoja käytetään ja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin henkilön omasta pyynnöstä.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kaikki mielenkiinnon kohteet sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä SRV Rakennus Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jos henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin, niin tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Suoramarkkinointisuostumuksen antaneiden tietoja voidaan käyttää SRV suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietohallintaan talletetut tiedot. Tiedot kerätään asiakashallintarekisteriin (tietokantoihin), jotka ovat suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Asiakasrekisterihallintaohjelmaan talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Henkilöstölain perusteella asiakkailla on oikeus tarkistaa ja korjata häntä koskevia tietoja. Asiakas voi myös pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostitse: asuntoinfo@srv.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramainonnassa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: asuntoinfo@srv.fi

SRV:n verkkosivujen käyttöehdot

Käyttämällä SRV Yhtiöt Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”SRV”) verkkosivuja ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

SRV:llä on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

SRV kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. SRV on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Esimerkiksi joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa SRV:n henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä SRV:n. SRV oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään SRV:n palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa asiakasrekisterin tietosuojaselosteista. Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin tai yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse info@srv.fi tai postitse SRV Yhtiöt Oyj, PL 555, 02601 Espoo.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia SRV:lle (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se SRV:lle, ja SRV:llä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita SRV:tä kohtaan; ja (v) sitoudut hyvittämään SRV:lle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. SRV voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat SRV:lle. SRV ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat SRV:n ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman SRV:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. SRV ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

SRV ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SRV:lle. SRV:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. SRV:n verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen SRV:n tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Evästeiden avulla SRV voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, mikä on tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut SRV:n tapahtumiin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

SRV:n sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla.

SRV voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. SRV voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille SRV voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. SRV saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä SRV:n ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, Linkedin yhteisöliitännäisiä). SRV:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin SRV:n sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. SRV ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

Täytä tietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Jätä yhteydenottopyyntö